Informacje

AUTOPORTRET INTYMNY

2017

 Dylągówka - Boska Dolina

 

 W dniach od 25 września do 1 października w Dylągówce  zrealizowany został projekt „Autoportret intymny”.

Konfrontacja postaw i tendencji twórczych współczesnej sztuki „Młodych” Polski i Ukrainy
w odniesieniu do przeszłości i osobistych historii rodzinnych.

Projekt ”AUTOPORTRET INTYMNY” będzie kontynuacja projektu ”PORTRET INTYMNY”,
 który Fundacja Inwencja z Muzeum Idei zorganizowała w ubiegłym roku.

Każdy posiada jakąś historie, w każdej rodzinie jest jakąś postać, która stała sie ważna – dziadek, babcia itp. nad czym codziennie sie nie zastanawiamy. Podświadomie jednak odnosimy sie do tej osoby w postrzeganiu rzeczywistości, podejmowaniu decyzji, postępowaniu. Nasi bliscy wychowywali nas w odniesieniu do przeszłego pokolenia. W domach zbieramy pamiątki czy zdjęcia- artefakty, które są dla nas śladem. Zbiór tych rzeczy oraz opowieści tworzą obraz tej osoby. Chodzi o głębsze jej poznanie a tym samym  odniesienie sie do nas samych. Uczestnicy będą mieli za zadanie pokazać siebie przez pryzmat historii swojej rodziny, zebranych pamiątek.

Organizacją projektu zajęła się Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Inwencja, natomiast partnerem ze strony ukraińskiej było mieszczące się we Lwowie Muzeum Idei.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

 

UCZESTNICY PROJEKTU AUTOPORTRET INTYMNY 2017

 

 • Magdalena Probola opiekun                                      
 • Serhiy Savchenko opiekun 
 • Jakub Zdejszy    
 • Andrii Krysko
 • Agata Karaś    
 • Uliana Kulchitska
 • Anna Torba    
 • Maryna Naumchuk
 • Karolina Lefek    
 • Roksolana Tabaka
 • Mikołaj Garlak
 • Marta Melnykovych    
 • Paulina Buż    
 • Andrii Savchuk
 • Michał Łach    
 • Viktoriia Dmytriv
 • Sebastian Laszczyk             
 • Sofiia Kupetska
 • Kamila Bednarska
 • Arthur Soletskiy
 • Aleksandra Niedziółka
 • Svitlana Smaznova
 • Estera Nowak
 • Anastazja Czeiz
 • Joanna Kołcz
 • Hanna Shumska

              

PROGRAM PROJEKTU AUTOPORTRET INTYMNY 2017

 

 

25.09.2017 PONIEDZIAŁEK

Do południa: -

Po południu: Przyjazd uczestników

Wieczorem: Zakwaterowanie, ognisko,

 

26.09.2017 WTOREK

Do południa: Analiza „znalezionych” historii rodzinnych, losowanie par uczestników,

Po południu: Organizacja warsztatu pracy, realizacja projektu w wylosowanych parach.

Stworzenie np. etiudy filmowej o historii swojego partnera artystycznego.

Wieczorem: Prezentacja sylwetek uczestników, historii osobistych,

postaw twórczych- pokaz twórczości poszczególnych osób ( 4 osoby każdego dnia )

 

27.09.2017 ŚRODA

Do południa: Praca twórcza

Po południu: Praca twórcza, realizacja własnych projektów

Wieczorem: Pokaz twórczości poszczególnych osób ( 4 osoby )

Integracja przy ognisku w oprawie muzycznej

 

28.09.2017 CZWARTEK

Do południa: Realizacja założonych wcześniej koncepcji

Po południu: Kontynuacja pracy na poszczególnymi projektami

Wieczorem: Pokaz twórczości poszczególnych osób ( 4 osoby )

 

29.09.2017 PIĄTEK

Do południa: Praca twórcza

Po południu: Praca twórcza

Wieczorem: Pokaz twórczości poszczególnych osób ( 4 osoby )

 

30.09.2017 SOBOTA

Do południa: Praca twórcza

Po południu: Wystawa robocza: Prezentacja własnych realizacji oraz realizacji wspólnych   odnoszących się do problemu „Autoportret Intymny”                            

Wieczorem: Pokaz twórczości poszczególnych osób ( 4 osoby )

 

01.10.2017 NIEDZIELA

Do południa: Przygotowanie i zabezpieczenie prac do transportu, pożegnanie

 

 

 

Logo PURWM PL

Wyłączną  odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 

 
PROJEKT „Portret intymny”

W dniach 10-16 października w Slavsku na Ukrainie zrealizowany został projekt „Portret intymny”.

Motywacją do realizacji projektu była potrzeba stworzenia możliwości nawiązania dialogu pomiędzy młodymi ludźmi z różnej przynależności kulturowej.

Poprzez działania tego typu daliśmy im możliwość poznania nowego środowiska artystycznego oraz poszerzania pola współpracy.

Głównym celem projektu było propagowanie działań artystycznych z zakresu sztuki współczesnej stanowiących wyraz budowania indywidualnych, subiektywnych często intymnych sposobów postrzegania odmienności i podobieństwa międzykulturowego dwóch sąsiadujących ze sobą narodów (Polski i Ukrainy).

Działania warsztatowe, podczas których młodzież, którą łączy wspólna pasja do sztuki współczesnej mogła zbliżyć się do siebie i odkryć podobieństwa, wspólne korzenie i w konsekwencji przezwyciężyć stereotypy w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Całość warsztatów zarejestrowana została na zdjęciach i filmach. Prowadzono rozmowy i wywiady w celu uchwycenia towarzyszącym twórcom emocji.

Organizacją projektu zajęła się Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Inwencja, natomiast partnerem ze strony ukraińskiej było mieszczące się we Lwowie Muzeum Idei.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Logo PURWM PL

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Uczestnicy

 • Kamila Bednarska opiekun
 • Piotr Woroniec Jr opiekun
 • Jakub Zdejszy opiekun
 • Katarzyna Fornal opiekun
 • Ondrej Revický opiekun
 • Paulina Dębosz
 • Marcelina Siwiec
 • Michał Czerko
 • Agata Karaś
 • Anna Micał
 • Aleksandra Niedziółka
 • Magdalena Duda
 • Maciej Śliwiak
 • Anna Torba
 • Maja Różycka
 • Karolina Lefek
 • Aleksandra Szlęk
 • Piotr Desperak
 • Karolina Konopka
 • Patrycja Modrzyńska
 • Serhiy Savchenko opiekun
 • Oleksyj Khoroshko prelegent
 • Denys Struk prelegent
 • Marina Naumchuk
 • Vasyl Savchenko
 • Arga Anufrieva
 • Bohdan Bohatchuk
 • Arthur Soletskiy
 • Olesia Serban
 • Uliana Kulchitska
 • Aleksandra Godlevska
 • Nazar Martinyuk
 • Vitalii Shupliak
 • Maryna Odaiska
 • Roksolana Tabaka
 • Julian Kukhlevskyy
 • Hanna Shumska
 • Valentyna Slyvko
 • Anna Anufrieva
 • Bogdanna Pacyuk

Program

Dzień I

Wieczorem:
Integracja w formie ogniska, podczas którego każda osoba przedstawi się i opowie, czym się zajmuje.

Dzień II

Rano:
Dyskusja i analiza wybranych koncepcji przygotowanych przez uczestników.

Po południu:
Wstępne przygotowanie terenu, w którym odbywać się będą działania artystyczne.

Wieczorem:
Spotkanie informacyjne połączone z prelekcja na temat historii sztuki w Polsce i na Ukrainie.

Dzień III

Rano:
Działania projektowe 

Po południu:
Przygotowanie projektów multimedialnych – krótkich (30 sek-1 m) etiud o wybranym/wylosowanym uczestniku.

Wieczorem:
Spotkanie przy ognisku na tle muzyki słowiańskiej.

Dzień IV

Rano:
Przygotowanie materiałów oraz poszukiwanie miejsca, gdzie mógłby powstać wspólny mural. Analiza przygotowanych koncepcji na mural.

Po południu:
Działania warsztatowe w 2-4 osobowych grupach, tworzenie wybranych koncepcji murali. Pozostałe grupy kontynuują rozpoczęte działania. 

Wieczorem:
Spotkanie przy ognisku/przygotowanie posiłku, na który składać się będą potrawy typowe dla kuchni obu narodów.

Dzień V

Rano:
Działania warsztatowe – każdy ma za zadanie stworzyć obiekt/obraz/video, który będzie obrazem przynależności do danego narodu.

Po południu:
Korekta zbiorowa przeprowadzona przez opiekunów.

Wieczorem:
Spotkanie warsztatowe – prelekcja i dyskusja na temat postaci ze świata sztuki obu państw, które wyróżniają się na arenie sztuki międzynarodowej.

Dzień VI

Rano:
Działania fotograficzne - wykonanie portretów we wcześniej wylosowanych parach. 

Po południu:
Przegląd powstałych nagrań i fotografii moderowany przez opiekunów w grupach 6-osobowych. Przygotowanie opisów prac. Wybór prac na wystawę.

Wieczorem:
Podsumowanie wyjazdu, rozmowa na temat podobieństw i różnic w kulturze obu narodów.

Dzień VII

Rano:
Ostateczne przygotowanie prac do wystawy podczas roboczej ekspozycji, dokumentacja fotograficzna. Wyjazd uczestników.

Organizatorzy

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”
Ul. Boya Żeleńskiego 23
35-105 Rzeszów
http://fundacjainwencja.pl 

w partnerstwie z:

Museum Idej

Lviv Ulica Valova 18
http://idem.org.ua 

TA WITRYNA UŻYWA PLIKÓW COOKIE. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
© 2016 Projekt „Portret intymny”. All Rights Reserved.