.BLOG

W dniach 10-16 października w Slavsku na Ukrainie realizowany będzie projekt „Portret intymny”.

Motywacją do realizacji projektu jest potrzeba stworzenia możliwości nawiązania dialogu pomiędzy młodymi ludźmi z różnej przynależności kulturowej.

Poprzez działania tego typu dajemy im możliwość poznania nowego środowiska artystycznego oraz poszerzania pola współpracy.

Głównym celem projektu jest propagowanie działań artystycznych z zakresu sztuki współczesnej stanowiących wyraz budowania indywidualnych, subiektywnych często intymnych sposobów postrzegania odmienności i podobieństwa międzykulturowego dwóch sąsiadujących ze sobą narodów (Polski i Ukrainy).

Działania warsztatowe, podczas których młodzież, którą łączy wspólna pasja do sztuki współczesnej będzie mogła zbliżyć się do siebie i odkryć podobieństwa, wspólne korzenie i w konsekwencji przezwyciężyć stereotypy w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Całość warsztatów rejestrowana będzie na zdjęciach i filmach. Prowadzone będą rozmowy i wywiady w celu uchwycenia towarzyszącym twórcom emocji.

Organizacją projektu zajmuje się Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Inwencja, natomiast partnerem ze strony ukraińskiej jest mieszczące się we Lwowie Muzeum Idei.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Logo PURWM PL

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Tags: ,
© 2016 Projekt „Portret intymny”. All Rights Reserved.