AUTOPORTRET INTYMNY

2017

 Dylągówka - Boska Dolina

 

 W dniach od 25 września do 1 października w Dylągówce  zrealizowany został projekt „Autoportret intymny”.

Konfrontacja postaw i tendencji twórczych współczesnej sztuki „Młodych” Polski i Ukrainy
w odniesieniu do przeszłości i osobistych historii rodzinnych.

Projekt ”AUTOPORTRET INTYMNY” będzie kontynuacja projektu ”PORTRET INTYMNY”,
 który Fundacja Inwencja z Muzeum Idei zorganizowała w ubiegłym roku.

Każdy posiada jakąś historie, w każdej rodzinie jest jakąś postać, która stała sie ważna – dziadek, babcia itp. nad czym codziennie sie nie zastanawiamy. Podświadomie jednak odnosimy sie do tej osoby w postrzeganiu rzeczywistości, podejmowaniu decyzji, postępowaniu. Nasi bliscy wychowywali nas w odniesieniu do przeszłego pokolenia. W domach zbieramy pamiątki czy zdjęcia- artefakty, które są dla nas śladem. Zbiór tych rzeczy oraz opowieści tworzą obraz tej osoby. Chodzi o głębsze jej poznanie a tym samym  odniesienie sie do nas samych. Uczestnicy będą mieli za zadanie pokazać siebie przez pryzmat historii swojej rodziny, zebranych pamiątek.

Organizacją projektu zajęła się Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Inwencja, natomiast partnerem ze strony ukraińskiej było mieszczące się we Lwowie Muzeum Idei.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

 

UCZESTNICY PROJEKTU AUTOPORTRET INTYMNY 2017

 

 • Magdalena Probola opiekun                                      
 • Serhiy Savchenko opiekun 
 • Jakub Zdejszy    
 • Andrii Krysko
 • Agata Karaś    
 • Uliana Kulchitska
 • Anna Torba    
 • Maryna Naumchuk
 • Karolina Lefek    
 • Roksolana Tabaka
 • Mikołaj Garlak
 • Marta Melnykovych    
 • Paulina Buż    
 • Andrii Savchuk
 • Michał Łach    
 • Viktoriia Dmytriv
 • Sebastian Laszczyk             
 • Sofiia Kupetska
 • Kamila Bednarska
 • Arthur Soletskiy
 • Aleksandra Niedziółka
 • Svitlana Smaznova
 • Estera Nowak
 • Anastazja Czeiz
 • Joanna Kołcz
 • Hanna Shumska

              

PROGRAM PROJEKTU AUTOPORTRET INTYMNY 2017

 

 

25.09.2017 PONIEDZIAŁEK

Do południa: -

Po południu: Przyjazd uczestników

Wieczorem: Zakwaterowanie, ognisko,

 

26.09.2017 WTOREK

Do południa: Analiza „znalezionych” historii rodzinnych, losowanie par uczestników,

Po południu: Organizacja warsztatu pracy, realizacja projektu w wylosowanych parach.

Stworzenie np. etiudy filmowej o historii swojego partnera artystycznego.

Wieczorem: Prezentacja sylwetek uczestników, historii osobistych,

postaw twórczych- pokaz twórczości poszczególnych osób ( 4 osoby każdego dnia )

 

27.09.2017 ŚRODA

Do południa: Praca twórcza

Po południu: Praca twórcza, realizacja własnych projektów

Wieczorem: Pokaz twórczości poszczególnych osób ( 4 osoby )

Integracja przy ognisku w oprawie muzycznej

 

28.09.2017 CZWARTEK

Do południa: Realizacja założonych wcześniej koncepcji

Po południu: Kontynuacja pracy na poszczególnymi projektami

Wieczorem: Pokaz twórczości poszczególnych osób ( 4 osoby )

 

29.09.2017 PIĄTEK

Do południa: Praca twórcza

Po południu: Praca twórcza

Wieczorem: Pokaz twórczości poszczególnych osób ( 4 osoby )

 

30.09.2017 SOBOTA

Do południa: Praca twórcza

Po południu: Wystawa robocza: Prezentacja własnych realizacji oraz realizacji wspólnych   odnoszących się do problemu „Autoportret Intymny”                            

Wieczorem: Pokaz twórczości poszczególnych osób ( 4 osoby )

 

01.10.2017 NIEDZIELA

Do południa: Przygotowanie i zabezpieczenie prac do transportu, pożegnanie

 

 

 

Logo PURWM PL

Wyłączną  odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 

 
PROJEKT „Portret intymny”

W dniach 10-16 października w Slavsku na Ukrainie zrealizowany został projekt „Portret intymny”.

Motywacją do realizacji projektu była potrzeba stworzenia możliwości nawiązania dialogu pomiędzy młodymi ludźmi z różnej przynależności kulturowej.

Poprzez działania tego typu daliśmy im możliwość poznania nowego środowiska artystycznego oraz poszerzania pola współpracy.

Głównym celem projektu było propagowanie działań artystycznych z zakresu sztuki współczesnej stanowiących wyraz budowania indywidualnych, subiektywnych często intymnych sposobów postrzegania odmienności i podobieństwa międzykulturowego dwóch sąsiadujących ze sobą narodów (Polski i Ukrainy).

Działania warsztatowe, podczas których młodzież, którą łączy wspólna pasja do sztuki współczesnej mogła zbliżyć się do siebie i odkryć podobieństwa, wspólne korzenie i w konsekwencji przezwyciężyć stereotypy w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Całość warsztatów zarejestrowana została na zdjęciach i filmach. Prowadzono rozmowy i wywiady w celu uchwycenia towarzyszącym twórcom emocji.

Organizacją projektu zajęła się Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Inwencja, natomiast partnerem ze strony ukraińskiej było mieszczące się we Lwowie Muzeum Idei.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Logo PURWM PL

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

uczestnicy 2017

Magdalena Probola opiekun
portret

Jakub Zdejszy
skanowanie0106

Agata Karaś
portret

Anna Torba
portret

Karolina Lefek
skanowanie0112

Mikołaj Garlak
skanowanie0111

Paulina Buż
portret

Michał Łach
skanowanie0108

Sebastian Laszczyk
skanowanie0105

Kamila Bednarska
skanowanie0117

Aleksandra Niedziółka
portret

Estera Nowak
skanowanie0119

Joanna Kołcz
portret

Serhiy Savchenko opiekun
skanowanie0110

Andrii Krysko
portret

Uliana Kulchitska
portret

Maryna Naumchuk
skanowanie0116

Roksolana Tabaka
portret

Marta Melnykovych
skanowanie0118

Andrii Savchuk
skanowanie0104

Viktoriia Dmytriv
portret

Sofiia Kupetska
portret

Arthur Soletskiy
skanowanie0114

Svitlana Smaznova
skanowanie0107

Anastazja Czeiz
portret

Hanna Shumska
skanowanie0103

© 2016 Projekt „Portret intymny”. All Rights Reserved.